เป็นโรคเบาหวาน จ่ายเงินชดเชยทันที มีพันธุกรรมเบาหวานก็สามารถทำได้

โรคร้าย เบาหวาน เบาใจ


คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุ Easy PA Plus


สร้างมรดกได้ง่ายๆ ส่งต่อให้ลูกหลาน และคนที่รัก

เมืองไทย คุ้มครองอุ่นใจ


ผลประโยชน์สูง ประโยชน์รวมตลอด สัญญาสูงสุดถึง 937%*

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60


ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 2 ปี

เมืองไทย ได้ใจ 3/2


สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 3 (5/1)

ช่องทางการติดต่อ

   สอบถามรายละเอียด
0997656303

   อีเมล์
muangthaieasysmile@gmail.com

   เฟสบุ๊ค
fb.com/muangthaieasysmile