คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุ Easy PA Plus


ออมเงินระยะสั้น 7 ปี รับเงินปันผลตลอดชีพทุกปี

เมืองไทย 90/7 ปันผลตลอดชีวิต


ประกันสุขภาพเด็ก/ผู็ใหญ่ เหมาจ่ายค้ารักษาเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท

ประกันสุขภาพ Smart Health


ประกันเด็ก

ประกันเด็ก


ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเริ่มที่ 20 ล้านบาท

เมืองไทย Elite Health

ช่องทางการติดต่อ

   สอบถามรายละเอียด
0997656303

   อีเมล์
muangthaieasysmile@gmail.com

   เฟสบุ๊ค
fb.com/muangthaieasysmile