คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้

ประกันอุบัติเหตุ Easy PA Plus


ออมเงินระยะสั้น 7 ปี รับเงินปันผลตลอดชีพทุกปี

เมืองไทย 90/7 ปันผลตลอดชีวิต


ประกันสุขภาพเด็ก/ผู็ใหญ่ เหมาจ่ายค้ารักษาเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท

ประกันสุขภาพ Smart Health


ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

ประกันสุขภาพเด็ก


ประกัน 10/1

เมืองไทย Universal Life Beyond (10/1)

ช่องทางการติดต่อ

   สอบถามรายละเอียด
0997656303

   อีเมล์
muangthaieasysmile@gmail.com

   เฟสบุ๊ค
fb.com/muangthaieasysmile