เมืองไทย 90/7 ปันผลตลอดชีวิต
รายละเอียดแบบประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต 90/7 ปันผลตลอดชีพ


         เมืองไทยประกันชีวิตขอนำเสนอแบบประกันกันชีวิตระยะยาว ด้วยการจ่ายเบี้ยสั้น ๆ เพียง 7 ปี ซึ่งแบบประกันส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ทั่วไป มักจะตอบโจทย์ได้บางเรื่อง แต่ไม่สามารถครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่อง ได้พร้อมกัน เช่น บางแบบประกันก็มีระยะเวลาเอาประกันที่สั้นมากเกินไป บ้างก็ 10 ปี 20 ปี ซึ่งแบบประกันที่ความคุ้มครองสั้น ๆ แบบนี้มักไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพ หรือ โรคร้ายแรงได้ พอสัญญาหมด สัญญาสุขภาพ หรือ โรคร้ายแรงก็จบลงตาม 

        ผู้เอาบางประกันบางคนก็อยากได้สัญญาประกันชีวิตที่มีความคุ้มครอง ยาว ๆ หรือตลอดชีพ แต่ก็ติดว่า สัญญาประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองยาว ๆ มักจะจ่ายเบี้ยยาวไปด้วย อาจจะ 10 ปี หรือ 20 ปีหรืออาจะส่งตลอดชีวิต และระหว่างทางก็ไม่มีเงินคืน กว่าจะได้เงินคืนต้องรอให้เสียชีวิต หรือ ครบกำหนดสัญญาที่ 90 ปี 


รับเงินปันผลตลอดชีพจนอายุ 90 ปี 

    

         ด้วยปัญหาดังกล่าวทาง เมืองไทยประกันชีวิตจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อให้ผู้ที่วางแผนสร้างหลักประกันให้ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวแบบครอบคลุมทุกด้าน "โครงการเมืองไทยประกันชีวิต 90/7 ปันผลตลอดชีพ" ให้คุณลูกค้าส่งเบี้ยประกันสั้น ๆ เพียง 7 ปี แต่รับความคุ้มครองยาวนานถึง 90 ปี หมดปัญหาการซื้อสัญญาสุขภาพและโรคร้ายแรง และส่งเบี้ยสั้น ๆ แค่ 7 ปี แต่คุ้มครองตลอดชีพ และยังมีเงินคืนระหว่างทาง ตลอดสัญญาโดยแบ่งเป็น ช่วง 14 ปีแรก จะได้รับเงินคืน 2% ของทุนประกัน ณ วันสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 4 6 8 10 12 และ 14 รวม 7 ครั้ง และตั้งแต่วันสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 เป็นต้นไป จนถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 จะได้รับ 2% ของทุนประกันทุกปี และในปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 90 ปี รับคืนอีก 100%


ตัวอย่าง

          เด็กชายเมืองไทยประกันชีวิต อายุ 1 ขวบ คุณพ่อตัดสินทำโครงการเมืองไทยประกันชีวิต 90/7 ให้ลูก ด้วยทุนประกัน 1,000,000 บาท ด้วยการส่งเบี้ยสั้น ๆ แค่ 7 ปี รวมเบี้ยประกันที่ใช้ทั้งหมด 616,490 แต่สิ่งที่ได้รับคือเงินคืนระหว่างสัญญา 20,000 บาท = ช่วง 14 ปีแรก ปีเว้นปี รวม 7 ครั้ง เป็นเงิน 140,000 บาท ตั้งแต่แต่สิ้นปีที่ 16 - ครบอายุ 89 ปี รับปีล่ะ 20,000 บาท รวมทั้งหมด 74 ครั้ง เป็นเงิน 1,480,000 บาทครบอายุ 90 ปี รับอีก 1,000,000 บาท รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 2,620,000 บาท หรือ 262% ของทุนประกัน โดยแบบประกันนี้ของเมืองไทยประกันชีวิต ได้ให้กำไรจากเบี้ยที่ส่งถึง 2,003,510 บาท หรือได้กำไรปีล่ะ 29,111 บาท


ตางรางการจ่ายเงินปันผล

- รับเงินปันผล 20,000 บาทปีที่  2 4 6 8 10 12 และ 14 

- หลังจากนั้นรับเงินปันผลทุกปี ปีล่ะ 20,000 บาท ตลอดชีพ

- เสียชีวิตรับอีก 1,000,000 บาท

TIPS

        เราสามารถนำปันผลที่จ่ายทุกปี ปีล่ะ 20000 ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

          - ไปซื้อประกันสุขภาพ = ได้ประกันสุขภาพฟรีตลอดชีพ

          - ไปซื้อกองทุนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน เช่น ซื้อกองทุน UNIT LINK เป็นต้น


วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

- โอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย ชื่อ "บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต" เลขที่บัญชี 089-200-177-4 สาขารัชดาภิเษก

- เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม "บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต"

- จ่ายบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

- ติดต่อตัวแทนไปหาเพื่อชำระเบีี้ยประกันภัย


สมัครทำประกัน กับ เมืองไทยประกันชีวิต ง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

- แจ้งชื่อ เพศ และ วันเดือนปีเกิด

- แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ

- ตัวแทนอธิบายรายละเอียดแบบประกันที่ลูกค้าสนใจ

- รอรับใบเสนอขายจากตัวแทน ทาง LINE หรือ E-MAIL

- นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกัน

- ตัวแทนเข้าไปเก็บเอกสาร และเบี้ยประกัน (บัตรเครดิต, โอนเข้าบัญชีเมืองไทยฯ หรือเก็บเงินสด)

- ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันภัยส่งบริษัท แจ้งผลการอนุมัติภายใน 3-7 วัน


เอกสารที่ใช้ทำประกัน กับ เมืองไทยประกันชีวิต

- สำเนาบัตรประชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับประโยชน์ 1 ชุด


ประกันแบบอื่น ๆ  (คลิ๊กได้เลยนะครับ)

ประกันสุขภาพ (เด็ก/ผู้ใหญ่) วงเงินเหมาจ่าย 1,000,000 บาท

- ลดหย่อนภาษี มีเงินคืน 10% ของเบี้ยที่จ่ายทุกปี ตลอด 10 ปี

- ประกันโรคร้ายแรง มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ ตับ ไต เป็นต้น

สนใจสอบถามแบบประกันติดต่อ 

นายเชษฐา สวัสดิ์ธนบาล (ผู้จัดการหน่วย)

LINE : yogyogyes

www.muangthaieasysmile.com