ประกันสุขภาพ Smart Health
รายละเอียดแบบประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ (Smart Health)


อายุที่รับประกัน

เริ่มตั้งแต่ 1 เดือน เหมาะสำหรับเด็กเล็ก จนถึงอายุ 69 ปี เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ


ทำไมจึงต้องทำประกันสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์

        ในปัจจุบันเมื่อเราเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แน่นอน หากเราใช้ประกันสังคมอาจจะไม่สะดวก เนื่องจากต้องไปรักษาพยาบาลที่เราลงทะเบียนไว้  จะดีกว่าไหม? ถ้าเรามีประกันสุขภาพไว้ในกรณีฉุกเฉิน โดนเฉพาะ เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงออกแบบประกันสุขภาพแบบสมาร์ทเฮลท์ ที่จะเหมาค่าใช้จ่ายให้ปีล่ะ 1,000,000 บาท ให้เราทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเลยแม้แต่น้อย หมดปัญหากับค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ป่วยหนักขนาดไหนก็เบาใจ เมื่อเราเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ เริ่มต้นที่ี 1,000,000 บาท

แผนประกันสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์

จุดเด่นของประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทเฮลท์

1. ค่ารักษาเหมาจ่ายเริ่มต้น ปีล่ะ ไม่เกิน 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ มากกว่าแบบประกันสุขภาพแบบอื่นของเมืองไทยประกันชีวิต จากเดิม 120 วัน เพิ่มเป็น 150 วัน

3. พิเศษกว่าแบบประกันอื่นด้วยการเพิ่มค่ายากลับบ้าน เริ่มค้นที่ 1,500 บาท สูงสุด 3,500 บาท (ตามแผนที่เลือก)

4. ไม่ต้องกังวลค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทเฮลท์ ให้ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ เริ่มต้นที่ 1,200 บาท สูงสุด 6,000 บาท

5. หลังจากออกจากโรงพยาบาล หากแพทย์นัดกลับมาดูอาการเพื่อตรวจติดตามผล แบบประกันอื่นไม่ให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทเฮลท์สามารถเบิกได้ โดยเริ่มต้นที่ 1000 บาท สูงสุด 5000 บาท ต่อครั้ง (ตามแผนที่เลือกไว้)

6. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด จากเดิมต้องนอนโรงพยาบาทเท่านั้น แต่ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทเฮลท์สามารถเบิกได้ โดยเริ่มต้นที่ 60,000 บาท สูงสุด 180,000 บาท ต่อครั้ง (ตามแผนที่เลือกไว้)


ตัวอย่าง

นายเมืองไทยประกันชีวิต รักเมืองไทย ได้ทำประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ทเฮลท์ (ดูผลประโยชน์ที่แผน 3 )  ต้องผ่าไส่ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาล แห่งหนึ่ง โดยมีแพคเกจการผ่าตัดไส้ติ่งที่ 150,000 บาท ค่าห้องวันล่ะ 5000 บาท นายเมืองไทยประกันชีวิตสามารถเบิกค่ารักษาได้ต่อไปนี้

- ค่าห้องเบิกได้วันล่ะ 6000 บาท = ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ค่าผ่าตัดแพคเกจ 150,000 บาท = ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ค่ายากลับไปกินที่บ้่าาน 2500 บาท = ไม่เสียค่าใช้จ่าย

- หมอนัดดูอาการ ตัดไหม เย็บแผล 3000 บาท = ไม่เสียค่าใช้จ่าย