เมืองไทย สมาร์ทเซเวอร์ 10/5
รายละเอียดแบบประกัน

ประกันลดหย่อนภาษี เมืองไทยสมาร์ทเซเวอร์ 10/5


แบบประกันลดหย่อนภาษี ส่งเบี้ย 5 ปี ได้รับประโยชน์ 10% ของเบี้ยที่ส่ง ทุกปีตลอด 10 ปี

ตัวอย่าง 

ชำระเบี้ยปีล่ะ 1 แสนบาท 5 ปี

ได้รับผลประโยชน์ ปีล่ะ 10,000 บาท ทุกปี ตลอด 10 ปี